Instructie eerste hulp en gebruik AED

Er zijn van die gebeurtenissen die we liever niet voorbij zien komen... Maar stel dat je tennispartner of opponent onwel wordt, wat doe je? Leny Hoyng gaat vanuit een nieuw rol de veiligheid en eerste hulp binnen onze vereniging organiseren. 


Zou jij een lid kunnen redden?
Stel dat je tennispartner of opponent onwel wordt . Wat doe je? 112 bellen. Ze geven je onmiddellijk assistentie. Leg uit hoe de ambulance  via Paviljoen Molenwijk (Eikenlaan) door het park bij onze vereniging kan komen.  Laat dat zo mogelijk een ander doen. Laat iemand de poort openmaken. Elke seconde telt!

  • Begin met reanimatie
  • Hartmassage en beademing in verhouding 30:2 (30 borstcompressies, 2 beademingen)
  • Haal de AED (in halletje bij afhangscherm). Zet hem aan.
  • Volg de instructie van de AED

Om dit beter te begrijpen en een beetje vertrouwd te raken, vind je onderaan deze pagina een instructievideo. 

Leny Hoyng in nieuwe rol

Leny is alweer enkele jaren lid van onze tennisvereniging en draagt onze club en haar leden een warm hart toe. Ze wil de medische eerste hulp en veiligheid gaan organiseren. Dit is een nieuwe rol binnen De Merletten. Vooral om te voorkomen dat dit belangrijke onderdeel, als een bijtaak van een van de commissies, niet de benodigde aandacht krijgt.

Vanuit het bestuur stellen we het bijzonder op prijs dat Leny dit onderdeel op zich wil nemen. Leny is zeer thuis in de medische sector en is inmiddels gestart om enkele zaken direct in gang te zetten, waaronder eerste hulp- instructie in het paviljoen en doormeting AED. Verder wil Leny een reanimatiecursus voor leden gaan verzorgen. Houd hiervoor onze website en Facebookpagina in de gaten. 

 

 

Clubnieuws Overzicht