Lidmaatschap introduceren

Voor introductie van niet-leden gelden de volgende regels:

 • Een lid kan per keer slechts één introducé meenemen.
 • Eenzelfde persoon kan maximaal vijf keer per jaar worden geïntroduceerd.
 • Het is een niet-lid niet toegestaan zonder introductiepas te spelen.
 • Een introductiepas kan uitsluitend op vertoon van een geldige ledenpas van LTV De Merletten tijdens de openingsuren bij de bar in het paviljoen worden verkregen.
 • Indien men tijdens de sluitingsuren van de bar met een introducé  wil spelen, moet vóór het sluitingstijdstip een introductiepas worden gehaald. Zonder deze pas kan niet gespeeld worden.
 • De introductiepas dient na gebruik te worden geretourneerd aan het barpersoneel.
 • Voor het introduceren van een senior dient € 5,-- te worden betaald, voor het introduceren van een junior € 2,50. Tevens is voor het introductiepasje een borg van € 2,50 verschuldigd die na afgifte wordt terugbetaald.
 • Tijdens de competitie en evenementen is introductie in principe niet mogelijk, tenzij er sprake is van een introductietournooi.
 • Eventuele geschillen over introductie worden niet aan de bar bediscussieerd, maar rechtstreeks aan een bestuurslid voorgelegd - desnoods telefonisch.
 • Het introducerend lid is verantwoordelijk voor correct gedrag van zijn of haar introducé.

De Boxtelse tennisverenigingen en die van Gemonde hebben in maart 2013 met elkaar afgesproken, dat de jeugd van deze verenigingen een bijzondere wederzijdse introductiemogelijkheid heeft. De afspraken zijn als volgt:

 • Overdag door de week tot 19.00 uur en op zaterdag- & zondagmiddag stellen de clubs hun banen ter beschikking van jeugdspelers van de vier verenigingen.
 • Het gaat hierbij om jongeren tot 20 jaar.
 • Op het park waar getennist wordt moet minstens een van hen lid zijn.
 • Ze moeten allemaal lid zijn van een van de samenwerkende verenigingen.
belangrijke criteria omtrent lidmaatschap Overzicht