Lidmaatschap opzeggen

Opzegging voor het eerstvolgende verenigingsjaar dient overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement te geschieden vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Dit dient telefonisch of schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) bij de ledenadministratie (ledenadministratie@ltvdemerletten.nl) te gebeuren. Desgewenst kan men een bewijs van afmelding verkrijgen. 

Bij opzegging gedurende het lopende jaar wordt geen restitutie verleend - tenzij het bestuur anders beslist - en dient de ledenpas vóór 31 december bij de ledenadministratie te worden ingeleverd. Uit een oogpunt van kwaliteitsbewaking wordt het op prijs gesteld indien bij opzegging de reden wordt aangegeven.

belangrijke criteria omtrent lidmaatschap Overzicht