Lidmaatschap wijzigingen en blessures

Het lidmaatschap loopt per kalender jaar. Wijziging van lidmaatschap voor het eerstvólgende verenigingsjaar dient overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Wijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail aan de Ledenadministratie doorgegeven te worden.

Indien u langdurig geblesseerd raakt, kunt u dit melden bij de Ledenadministratie onder overlegging van een doktersverklaring. Vervolgens zal het bestuur beslissen of uw lidmaatschap kan worden omgezet naar Rustend Lid, met restitutie van de contributie van het lopende jaar. Omdat een rustend lid geen speelrecht heeft, dient het verenigingspasje (bijvoorbeeld gelijktijdig met de doktersverklaring) bij de ledenadministratie te worden ingeleverd.
belangrijke criteria omtrent lidmaatschap Overzicht