Wat leuk dat je lid wilt worden van LTV de Merletten. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.*
Activiteiten
TennisCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik LTV de Merletten om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Overige vragen
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging (zo ja, welke vereniging)?
Als u momenteel al ergens anders lid bent, wat is dan uw bondsnummer?
Is er al iemand van uw gezin lid van LTV de Merletten (naam+geb. datum)
Maakt u gebruik van een speciale ledenactie?
 
 
In het jaar dat u lid wordt, bent u nog niet verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten.
Seniorleden wordt gevraagd om op jaarbasis minimaal 12 uur vrijwilligerswerk te verrichten.
Wilt u dat niet, dan kan dit afgekocht worden voor € 75,- per jaar.
 
Heeft u een voorkeur voor vrijwilligerswerk?
Niet van toepassing (jeugdleden)
Bardienst
Ondersteuning evenementen/activiteiten
Onderhoudscommissie
PR & communicatie commissie
Jeugdcommissie
Sponsorcommissie
Evenementencommissie
Weet ik nog niet
 
Hoe heeft u van LTV de Merletten gehoord?
Opmerking