Lidmaatschap

Wil je lid worden van de Merletten?
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via het online inschrijfformulier. LTV De Merletten heeft één lidmaatschap waarmee je onbeperkt kunt tennissen én padellen. Bij vragen kunt u terecht bij onze ledenadministratie.

Wijzigingen doorgeven? 
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De ledenadministratie wordt verzorgd door Elly Meulendijk. Bij haar kunt u terecht voor het doorgeven van wijzigingen. Neem contact op via ledenadministratie@ltvdemerletten.nl.

Aanbiedingen en acties 
Indien er speciale ledenacties zijn, zullen we hier op onze website over berichten. 

Contributie
Hieronder de actuele contributie per 1 januari 2023: 

Jongste jeugd (t/m 12 jaar): € 60,-
Jeugd (13 t/m 17 jaar): € 84,-
Student-lidmaatschap (18 tot max. 27 jaar en uitwonend buiten Boxtel): € 84,-
Jong-volwassenen lidmaatschap (18 t/m 22 jaar en niet uitwonend): € 130,-
G-tennissers (18 jaar en ouder) € 84,-
Senior lidmaatschap: € 165,-
Rustend lid: € 30,-

 

  • Word je later in het jaar lid, dan betaal je vanaf de maand dat je lid wordt (1/12 per maand). 
  • In het jaar dat een jeugdlid 18 jaar wordt - en dus senior 17+ - wordt voor het hele betreffende jaar jong-volwassenen 17+ contributie in rekening gebracht.
  • In het jaar dat een senior 17+ lid 23 jaar wordt - en dus senior 22+ -wordt voor het hele betreffende jaar senior 22+ contributie in rekening gebracht.
  • Ieder nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld: €14,50 voor senioren en €8,- voor junioren

Korting
Op basis van het lidmaatmaatschap van maximaal twee ouders/verzorgers krijgen hun kinderen tot de leeftijd van 18 jaar korting op het lidmaatschap.

De korting per kind per jaar bedraagt:
Indien een ouder/verzorgende lid is:

Jongste jeugd  € 7,50
Oudste jeugd € 10,-

Indien beide ouders/verzorgende lid zijn:

Jongste jeugd € 15,-
Oudste jeugd € 20,-

Betaling van de contributie geschiedt uitsluitend per automatische incasso.

Vrijwilligerswerk
Elk seniorlid, met uitzondering van G-tennissers, wordt gevraagd minimaal 3x per jaar vrijwilligerswerk te verrichten gedurende een periode van tenminste 4 uur per keer (12 uur totaal). Zo kunnen we samen de club runnen! De bardiensten zijn het meest gevraagd, maar ook diverse commissies verheugen zich op ondersteuning. Mocht u geen vrijwilligerswerk willen doen, kun je dit afkopen voor € 75,- per jaar. In het (kalender)jaar dat je lid wordt, is vrijwilligerswerk tot het einde van dat jaar niet verplicht, maar uiteraard wel gewenst. 

Lidmaatschap opzeggen
Meer informatie over het opzeggen van een lidmaatschap is hier te vinden.